Đã hoàn thành

Private Social Media Project for Marketing

Được trao cho:

lancerboy1206

===== Hi, Thanks for the project. :) =====

$175 USD trong 1 ngày
(2595 Đánh Giá)
9.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

geekydeveloper

Hello Mate, We have 6 years of experience of core development and we have Experienced team. Please check our PMB for brief details.

$30 USD trong 5 ngày
(176 Nhận xét)
7.5
Rstanjim

((:Dear sir very Nice project:))i give u my best offer i promise u plz check me PmB thz:)):))

$30 USD trong 1 ngày
(706 Nhận xét)
7.2
khannanikhil74

hii, i am interested for this project pls give me this project i need work thanx

$150 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fpg9Eqs79vsU

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0