Đã hoàn thành

Social networking

I'm looking for somone to set up my social networking environment usine Tweetdeck. I have the ID / Pass for twitter, linked in. I need it set up for all the other major social networking groups -- including Spanish. We are looking to build a legitimate following for 3 golf courses located in the Dominican Republic.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, MySpace, Mạng xã hội, Twitter

Xem nhiều hơn: social golf, IT networking, it & networking, golf courses, dominican, social environment, social networking spanish, twitter spanish, chat networking social dating, linked social, spanish twitter, icon networking social, xxx networking social, need social networking, networking groups, republic, networking social api, social engine i, build credit english spanish, linked twitter, download joomla social networking social builder extensions, adult networking social sites, directory submission social networking social bookmarks

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Chicago, Dominican Republic

ID dự án: #1664480

Được trao cho:

pandey2008

plz view [url removed, login to view]

$75 USD trong 5 ngày
(27 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

sajib92

i am intersted to do it.

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0