Đóng

400k twitter followers needed withtin 4 days.

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $317 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need 400k twitter followers In this page

[url removed, login to view]!/ExploreTalent

this page is now 443,073 Followers

And i am willing to pay $400 for this. if you do just bid on there. I want start work within 2-3 hours.

For more deatils you can add me on skype= shuvo1991. Only for serious bidders.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online