Đã Đóng

Vulnerability and exploit research for Windows 7

Vulnerability and exploit research for Windows 7 Vulnerability and exploit research macintosh over network-

The person has to research on vulberabilities and exploits which run on windows 7 and exploits

Kỹ năng: Mạng xã hội, Thử tính khả dụng

Xem thêm: exploit windows, windows 7, networking research, research network, windows research, windows network, research social networking, testing windows, vulnerability testing, usability testing research, windows run job minutes, run windows servis hour, windows run script minutes, run job minutes windows, macintosh

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1065285

4 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

adibkhaled

I have more than 2 years of experience to test (Functional, usability, white box and black box testing) on website and desktop application. Please count me in

$750 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
ssatyak

Hi, I can research on vulberabilities and exploits which run on windows 7 and exploits. Pls provide more details. Thanks

$750 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
GirishGK

Hi I am interested in doing this project, please give me a chance

$750 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MuseiKaze

Please check PM for more information

$750 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0