Đã hoàn thành

Need fast 200k Youtube views

Need 50k + 50k +20k +20k +10k x 6

Only real please, not junk. Not need mobile views, short few seconds views etc.

Total 10 videos. Please READ - NOT need freelancers who offers more than 1$ per 1k views. Don't wast my time and I will not waste yours.

Kĩ năng: Mạng xã hội, YouTube

Xem nhiều hơn: networking freelancers, freelancers youtube, freelancers networking, freelancers videos, videos views, need 200k fast, need 20k fast, need seconds, 50k youtube, youtube fast mobile views, fast mobile views youtube, 50k views youtube, real youtube mobile, youtube views 50k, youtube views youtube views youtube views, views real, views mobile, need 10k fast, 200k youtube views, youtube 50k views, freelancers youtube views, need million views youtube, per views, youtube 10k views, videos will views youtube

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Seattle, United States

ID dự án: #1696001

Được trao cho:

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 5 ngày
(936 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$30 USD trong 5 ngày
(1053 Nhận xét)
8.1
FreelancerN70

===check pm please===

$30 USD trong 1 ngày
(140 Nhận xét)
6.0