Đang Thực Hiện

Need 25,000 Twitter Fans

Singer/songwriter Ryan Jordan is looking to gain 25,000 twitter fans in 20 days.

[Removed by [url removed, login to view] Admin]

Payment will be made upon completion deadline.

Kỹ năng: Mạng xã hội

Xem thêm: networking freelancer, freelancer payment upon completion, ryan , jordan, freelancer jordan, songwriter looking singer, looking twitter, 000 twitter, need singer, singer songwriter, need twitter fans, admin twitter, twitter fans, singer need, removed freelancer admin, freelancer networking, freelancer twitter

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Madison, United States

Mã Dự Án: #1017556

Đã trao cho:

julman

SEE PM for detail process

$30 USD trong 150 ngày
(19 Đánh Giá)
4.1