Đã hoàn thành

private project for snuwanlk

Được trao cho:

snuwanlk

Hi... I can get it done for you...

$150 USD trong 5 ngày
(17 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

masud002

Dear Sir, I am a new free lancer er.I want work individually I am ready to work this project and will give you 100% satisfaction guarantee. I also worked experience in this project so you can give me this project now Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0