Đang Thực Hiện

private project for snuwanlk

private project only for snuwanlk as discussed

Kỹ năng: Mạng xã hội

Xem thêm: project rcrew discussed, project networking, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) Eccles, United Kingdom

Mã Dự Án: #1014868

Đã trao cho:

snuwanlk

Hi... I can get it done for you...

$150 USD trong 5 ngày
(17 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

masud002

Dear Sir, I am a new free lancer er.I want work individually I am ready to work this project and will give you 100% satisfaction guarantee. I also worked experience in this project so you can give me this project now Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0