Đang Thực Hiện

FB Voting project

[url removed, login to view]://[url removed, login to view]

[url removed, login to view] apps

[url removed, login to view] button

4.c'est parti button

[url removed, login to view]

[url removed, login to view] to button VOTER to the top.

the aim is to make 1400 votes during 20 days . also 70 votes per days not more.

Kĩ năng: Mạng xã hội

Xem nhiều hơn: facebook apps project, voter, make votes, aim project, voting apps facebook, facebook voting apps, project aim, 1400 facebook, 1400 likes, voting project, social apps, votes likes, project voting system vbnet, likes votes, voting facebook, likes voting, voting button facebook, apps project, votes per votes facebook, voting facebook button, facebook voting, social voting, top facebook apps, fb make, drupal project voting

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) soisy, France

ID dự án: #1610990

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ssuet123

Hi i can provide u unlimited real fans\followers\youtube as i am not a reseller like other i am the geniun [login to view URL] check pm

$30 USD trong 1 ngày
(361 Nhận xét)
6.6
seomaster212

Hi sir i am ready for work kindly check pm

$30 USD trong 40 ngày
(92 Nhận xét)
6.2
iamqasimaslam

Pm Send Sir

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
1.9