Đã Hủy

I want Members for my social network site....

Dear Members I want many members for my Social network site...

All user Real. Not accept fake members. fake joining & many more...

web: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Mạng xã hội

Xem thêm: social web site, social network members, want social networking site, members social network, social dating site network, members social networking site, fake members, real members, site joomla social

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1711945

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

richard6212

~~~$$Dear Sir; Ready to Start, Will try You Given Our 100% for Your Satisfaction with our Service, Pls check PMB for More Details, Regards Gholam Maola $$~~~

$30 USD trong 1 ngày
(210 Đánh Giá)
6.9
nkhurshidi

Please allow me to help you.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
xweaver

Hi, I will handle this job for you. Thanks

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
2.3