Đã Hủy

Mac App Developer Needed

I am looking to hire an experienced macbook app/software developer to develop a Video Journal Mac Application. I have a list of features as well as mockup that I will provide to qualified bidders via private message.

Kỹ năng: Cocoa, Mac OS, Objective C, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: mac software developer, looking to hire app developer, hire private app developer, hire developer app, hire a private developer, hire an developer, c++ developer hire, app software developer, application developer hire, app developer to hire, cocoa software, software developer to hire, needed a software developer, mac, MAc Software, mac a, hire software developer, hire developer, Hire a app developer, develop mac, c# developer to hire, App Developer, app developer needed, develop application mac, looking software software developer

Về Bên Thuê:
( 296 nhận xét ) Milwaukee, United States

Mã Dự Án: #1722208

1 freelancer đang chào giá trung bình $2400 cho công việc này

ITNova

please check pm

$2400 USD trong 20 ngày
(2 Đánh Giá)
3.9