Đã Đóng

magazine iPad app

I need someone who knows how to build a magazine iPad app similar to Zinio or using the Adobe Software.

Kỹ năng: HTML, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: app architecture ipad, ipad magazine software, ipad app magazine, build ipad app software, magazine app ipad, magazine, magazine architecture, ipad magazine, ipad app, need someone knows app, app html, adobe app, app similar, software ipad, ipad html, build app ipad, app similar zinio, need build app, build app similar, build ipad, app ipad magazine, need ipad, zinio, build ipad magazine app, html ipad

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1020241

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

freshmem

hi please check your PMB i`m interesting in doing this iphone project.

$750 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0