Write some Software

Đã Đóng Đã đăng vào Nov 9, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Một cửa điện tử

Cổng thông tin điện tử

Quản lý văn bản

Java JavaScript JSP Quản lí dự án Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #6707405

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa Dec 16, 2014 đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$514 cho công việc này

ghorivipul97

hello I have 3+ year experience in java/j2ee. I have 2+ year work experience in Spring 3.x and Hibernate 4.x. I am very comfortable with external jar file. I am also very comfortable with mvc n-tire architecture. Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
4.0
yasseralkahf

can you explain in English for I understand what you want exactly ? I'm software developer Engineer I have a master degree in computer science, 27 years old, from Morocco

$555 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AzharMobeen

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
n4nova

Dear Sir/Madam, we are a team of 3 people and all of us have software development experience in Java and some other technologies for 5 years. we have worked in Big projects like Chrysler LLC and British Petroleum. C Thêm

$390 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0