Đã Đóng

Write some Software

Một cửa điện tử

Cổng thông tin điện tử

Quản lý văn bản

Kĩ năng: Java, JavaScript, JSP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6707405

4 freelancer chào giá trung bình$514 cho công việc này

ghorivipul97

hello I have 3+ year experience in java/j2ee. I have 2+ year work experience in Spring 3.x and Hibernate 4.x. I am very comfortable with external jar file. I am also very comfortable with mvc n-tire architecture. Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
4.0
yasseralkahf

can you explain in English for I understand what you want exactly ? I'm software developer Engineer I have a master degree in computer science, 27 years old, from Morocco

$555 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AzharMobeen

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
n4nova

Dear Sir/Madam, we are a team of 3 people and all of us have software development experience in Java and some other technologies for 5 years. we have worked in Big projects like Chrysler LLC and British Petroleum. C Thêm

$390 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0