Đã Hủy

Configure ODBC on Mac

Hello Bidders,

I am looking for help to setup ODBC connection on Mac,

I have driver from actual technologies. what i ned to create ODBC link with remote mysql database.

Please Apply only if you have done this [url removed, login to view] will work on remote , so make sure you have enough fast line to work remote.

Kĩ năng: MySQL, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: mac, MAc Software, mysql setup connection, mysql remote connection, configure odbc, remote mysql connection, setup mac, remote connection mysql, mysql odbc, configure mysql, fast line, mysql mac, mac mysql, mac driver, apply listener database entry java mysql, configure asterisk server use mysql database, configure egroupware database mysql, odbc connection, odbc mysql, link odbc, configure database, mysql remote database, create mac, mail database mysql, add existing database mysql

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Nitra, Slovakia

ID dự án: #1704676

1 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

CCV8G20og

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0