Đã Đóng

Viết phần mềm

Đối tượng : Sinh viên, giáo viên, người quản lý

Công nghệ: WPF, Ngôn ngữ lập trình C#, hệ quản trị CSDL SQL SERVER

Ưu điểm: Gọn nhẹ dễ sử dụng, không hạn chế số lượng người dùng, tổng quan hóa hoạt động nghiệp vụ...

Chức năng: Nhập thông tin đối tượng, xử lý thông tin cho từng đối tượng, Xuất chức năng cho từng đối tượng.

...

Kĩ năng: .NET, Microsoft, MySQL, Kiến trúc phần mềm, SQL

Xem nhiều hơn: x ho, h&m, h & m, vi, sql l, PH, p v, l & t, wpf sql, sql wpf, wpf mysql, data entry vi t nam, vi t nam teline, i`m boat traducion espa, aspnet code using drag n drop, quan, ads don`t appear gumtree, joomla can`t login, youjizz can`t load videos, don`t trust friendster graphics

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #5824993

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

dollpw2

we already work on its https://www.freelancer.com/u/dollpw2.html why you chose us have 5/5 rating with 100% complete rate with here have a little company too so you can depend on us . We provide you industry standard M Thêm

$137 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
3.5
icladmin

Hi, we have most experience PHP, Word Press ,.Net team with java script and jQuery, SQL server 2008. I really want to join your job. and I am looking for long-term relation ship in this job too. I'll complete your tas Thêm

$277 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
3.1
ngocnv123

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$222 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0