Đã Đóng

mobile app

hello. i want a software for Nokia cell phones. the softwere should be for video recording. it should not show the preview. i want a software that can be used for spying purpose of spying.

Kĩ năng: Nokia, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: video recording app, mobile software, app video preview, app preview, recording app, want mobile app, mobile recording software, mobile recording, mobile app software, app recording, app nokia, app mobile nokia, nokia software, nokia app, show app, nokia mobile, spying, cell app, app cell, mobile nokia, cooking app mobile phone, sms app mobile client, mobile spying software, camera app mobile, free bluetooth hack app mobile

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) peshwaer, Pakistan

ID dự án: #1021343

4 freelancer đang chào giá trung bình $475 cho công việc này

biddyweb

I can develop such an application.I have done similar application that takes pictures and sends to server.

$750 USD trong 30 ngày
(5 Nhận xét)
5.6
katerega

lets start

$600 USD trong 21 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hasem66

Ready and waiting for details. Thnx

$300 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fahedprince

i can do this.

$250 USD trong 18 ngày
(0 Nhận xét)
0.0