Đã Đóng

CLI Integrated CRM SOFTWARE For a Restaurant

3 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

ayaz12

Hello Sir! Ready to start. Plz Check PMB for detail. Thanks.

$200 USD trong 15 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
abdulrahmanmah

i am ready sir contact me anytime as i am always free

$100 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AreefBashaa

I have vast experience in developing java based applications

$90 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0