Đã Đóng

agricultural spraying (2) rotors drone software

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

speedster

Whats the electronics platform on the drone?

$750 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
2.8