Đã Đóng

android application development

i want develop new android software for my business. i want to know the cost for the development.

the applications features will be as follow

sing in sing up for user

categories options

various options will be display in categories

in much more sense the application should be like [url removed, login to view]

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: software development cost, new android, develop android com, develop android applications, android architecture, sing up, justdial.com, android software development, Android Application Development, android software develop, development android applications, software application development, follow follow android, user android application, graphical user interface application android, android business applications, android business, multi user application android, adsense application android display, business application android, android much, multi user chat application android, software application android, android simple user interface application, paint application android development

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Aurangabad, India

ID dự án: #4542341

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹10526 cho công việc này

shivakumar90

hi, i can do it, i'm ready to start.

₹10526 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0