Đã Đóng

android application development

i want develop new android software for my business. i want to know the cost for the development.

the applications features will be as follow

sing in sing up for user

categories options

various options will be display in categories

in much more sense the application should be like [url removed, login to view]

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: new android, develop android applications, android architecture, sing up, android software development, android application development, android software develop, development android applications, software application development, user android application, android business applications, android business, multi user application android, adsense application android display, business application android, android much, software application android, paint application android development, android development application, develop android application, development application ios android, android applications display, application categories

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Aurangabad, India

Mã Dự Án: #4542341

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹10526 cho công việc này

shivakumar90

hi, i can do it, i'm ready to start.

₹10526 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0