Đang Thực Hiện

Augmented c# project - Repost

Enhance the GUI and the code

Build a number of functionalities

Make the code faster and safer

Kỹ năng: Lập trình C#, Lập trình C++, Toán học, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: repost project freelancer, freelancer repost project, joomla site make faster, enhance project, augmented reality project, functionalities shopping cart project

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Muelheim, Germany

Mã Dự Án: #4546361

Đã trao cho:

mrshahidlatif

Hired by the Employer

$7 USD / giờ
(16 Đánh Giá)
4.7