Đã Đóng

binary indicator and 40pip scalper

i want a scalper made that scalps 40pips a day. i also want an indicator that will be used for binary trading that gives me signals either CALL or PUT accompanied by an expiry of the trade; for example AUDJPY: CALL, EXPIRY: 1 HOUR.

both of these are for metatrader.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: scalper, binary, binary software, binary trade, trading binary, indicator want, mt4 signal indicator binary, indicator binary option, metatrader scalper, probability indicator binary options, metatrader indicator binary options, indicator scalper, binary indicator, mt4 indicator binary, mt4 indicator binary options, trend indicator binary options, indicator binary options, metatrader binary, software metatrader, pip, indicator metatrader, signals software metatrader, metatrader call, metatrader signals, metatrader indicator

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nairobi, Kenya

Mã Dự Án: #4542185

1 freelancer đang chào giá trung bình $255 cho công việc này

nawazwasif

please see pmb

$255 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0