Đang Thực Hiện

Build a Java Software for Windows + Mac

Need to develop a software to work on windows and mac. Software will connect to a device via SSH, and run commands, functions, etc. An expert in software development is needed.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Java, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: java xcode, best java compiler for mac, how to write java programs in notepad, how to write java programs in eclipse, java programming mac download, how to code java on mac, java compiler mac download, how to run java program on mac, build software windows, need poser windows, windows mobile gps develop, develop windows explorer add, develop windows application java

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #14924176

Đã trao cho:

$155 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $360 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(17 Đánh Giá)
4.6
abrarmustafa75

A proposal has not yet been provided

$976 USD trong 39 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0