Đã Đóng

Building an iPhone App

Need to have a iPhone App built just like the existing QL Hotels App. So look for specs to this existing one.

If you have any questions left, please contact me.

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: building an app, ql, Building app, architecture building, app building, app contact, Built App, contact app, questions app, need iphone app built, iphone specs, questions iphone, iphone app hotels, existing app, iphone contact app, existing iphone, iphone app software, iphone app existing, look app, iphone contact, iphone app need, need app built, iphone app architecture, iphone app existing software, contact building

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Zwolle, Netherlands

ID dự án: #1059405

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

Dewmal

I can do this but i need more details about this app

$1500 USD trong 45 ngày
(0 Nhận xét)
0.0