Đã hoàn thành

capture and replay udp packages received by another program in vb.net

Được trao cho:

shivaneway

Ok I will ignore certain ip address. I need details for allowed packets reply message... shall we discuss...

$140 HKD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

$200 HKD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.9