Đang Thực Hiện

Construct an ERD diagram

Attached is question that asks for 3 things. given a scenario generate the data modeling, query the model and programmatically get data

Kỹ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, MySQL, Kiến trúc phần mềm, SQL

Xem thêm: erd diagram inventory system, erd diagram seller table, service company erd diagram, erd diagram, erd diagram examination system, pharmacy erd diagram, erd diagram pharmacy project, example pharmacy erd diagram, erd diagram sofware

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Baltimore, United States

Mã Dự Án: #14881385

Đã trao cho:

vladang

Hello sir. I can do this ER diagrams as per requirements in pdf file Relevant Skills and Experience UML, ERD Proposed Milestones $25 USD - full

$20 USD trong 1 ngày
(110 Đánh Giá)
6.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

asadrana91

A proposal has not yet been provided

$66 USD trong 1 ngày
(58 Đánh Giá)
6.1
$25 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.2
$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ramadevihadoop

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0