Đã hoàn thành

Construct an ERD diagram

Được trao cho:

vladang

Hello sir. I can do this ER diagrams as per requirements in pdf file Relevant Skills and Experience UML, ERD Proposed Milestones $25 USD - full

$20 USD trong 1 ngày
(110 Đánh Giá)
6.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

asadrana91

A proposal has not yet been provided

$66 USD trong 1 ngày
(58 Nhận xét)
6.1
$25 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ramadevihadoop

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0