Đã Hủy

Create multiple folders for cookies

I have an app with multiple web browsers written in DELPHI. I need a solution so that the app will use a new folder for cookies for each browser instance

Kỹ năng: Delphi, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: multiple web browsers ticketmaster, delphi create multiple form, create multiple gmail accounts, create multiple choice quiz, create multiple gmail

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #14828433

1 freelancer đang chào giá trung bình $14 cho công việc này

Softwaredevel82

Hlo i can start your work from now.please share more detail....regards..sunil developer

$14 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0