Đã Trao

Create Online Data Extraction Software

Được trao cho:

sheikDev

As discussed

$150 USD trong 3 ngày
(47 Đánh Giá)
5.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $173 cho công việc này

polarjin2017

Sure. I am good in web scraping with desktop. So i can help you . Relevant Skills and Experience ` Proposed Milestones $155 USD - `

$155 USD trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
4.5
$250 USD trong 5 ngày
(5 Nhận xét)
4.5
$155 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.0
$155 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0