Đã Đóng

cripto currency

I would like to make a cripto currency

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Blockchain

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Fort Lauderdale, United States

ID dự án: #31885220

5 freelancer chào giá trung bình$1275 cho công việc này

(43 Nhận xét)
9.2
(11 Nhận xét)
6.3
(29 Nhận xét)
5.7
(5 Nhận xét)
4.8
(4 Nhận xét)
4.4