Đã Đóng

Data Warehousing

I need an expert to help me with data warehousing

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: data warehousing, data architecture, warehousing, data aid help, data entry help, microsoft word help expert, photo shop expert need, data entry help needed, magento expert need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #1013808

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

raulgodoy

Hello, I could help you but of course, I need more details. Anyway, my bidding is weekly-based. Regards. OSCAR G. Systems Analyst

$500 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0