Đã Đóng

Data Warehousing

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

raulgodoy

Hello, I could help you but of course, I need more details. Anyway, my bidding is weekly-based. Regards. OSCAR G. Systems Analyst

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0