Đã Đóng

Decode [login to view URL] file

you need to decode [login to view URL] file and find the code written there,

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Java, Python, GraphQL, Machine Learning (ML)

Về khách hàng:
( 9 nhận xét ) lahore, Pakistan

ID dự án: #33983998

3 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

Workstation4008

Hi there, I'm able to decode your file and write code there. Share me more details in chat saction we will start the work.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
geethasekar1995

I have a experience in asp.net, MVC, web API,Laravel,Php,,Java, Spring mvc,Hibernate, c#, SQL, entity framework,linq, razor view (Cshtl), html, Wordpress,Joomla,Shopify,Jstl,bootstrap,Angular JS, Jquery, Json,XML, repo Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.1
(0 Nhận xét)
0.0