Design Database Structure and write a Import script for putting a JSON into POSTGRES - 28/04/2017 19:42 EDT

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

#1: [login to view URL]

#2: [login to view URL]

JSON Linux PostgreSQL Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #13872260

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình€128 cho công việc này

ParaisoSoftware

A proposal has not yet been provided

€100 EUR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0