Đang Thực Hiện

Design Database Structure and write a Import script for putting a JSON into POSTGRES - 28/04/2017 19:42 EDT

#1: [login to view URL]

#2: [login to view URL]

Kĩ năng: JSON, Linux, PostgreSQL, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 5 nhận xét ) Osdorf, Germany

ID dự án: #13872260

2 freelancer chào giá trung bình€128 cho công việc này

€155 EUR trong 3 ngày
(57 Nhận xét)
6.6
ParaisoSoftware

A proposal has not yet been provided

€100 EUR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0