Đã hoàn thành

Desktop Application Development

Được trao cho:

barundebnath

Hi, I am very good with text and binary data processing. I will provide you the fastest solution. If you want to show processing status into that status box, I think, it will run much more faster if you can get rid of Thêm

R2000 ZAR trong 5 ngày
(51 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer chào giá trung bìnhR2944 cho công việc này

R3888 ZAR trong 10 ngày
(17 Nhận xét)
4.7