Đã Đóng

Develop a User interface on Linux Kernel ( Yocto Project for Digital Notebook/Device like Kindle and Sony Digital Paper ) )

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹305/giờ cho công việc này

₹277 INR / giờ
(36 Nhận xét)
5.2
grtdeveloper

Rich experience in developing GUI in python. Relevant Skills and Experience Python, tkinter.

₹333 INR / giờ
(13 Nhận xét)
4.7