Đã Đóng

Developing cross-platform Office add-ins

2 freelancer đang chào giá trung bình $178 cho công việc này

psubramonian

My Portfolio: =========== - iSmartTax : [login to view URL] - Samsung extremo : [login to view URL] - Insider TV : [login to view URL] - Hewittstone - staff & selection: [login to view URL] Thêm

$200 USD trong 2 ngày
(23 Nhận xét)
4.8
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0