Đã Đóng

Mở File chương trình

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

lengochoa0317

tôi nghĩ bạn nên làm thêm giao diện c# MetroFramework sẽ hay hơn và đẹp hơn và tôi sẽ làm tốt dự án trong khoảng 30 day

$25 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0