FREEMAT Software

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

FREEMAT Software Simulation Expert

Kiến trúc phần mềm Full Stack Development MATLAB Lập trình C Fortran

ID dự án: #36705943

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$51 cho công việc này

benkushau

Hi, Monday.. Gone through the requirements and like to assist you with the same. I will write code in Javascript, JQuery, Typescript, PHP, HTML, CSS, Bootstrap, and SQL for you. Features of this ✓ HTML5 & CSS Thêm

$22 NZD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.9
nachimd1985

hi, this is Nasir Mehmood. I am a software engineer and have more than 20 years of development experience in embedded systems, database design, web design, graphics, and mobile applications. I have extensive knowledge Thêm

$30 NZD trong 5 ngày
(12 Nhận xét)
5.1
gshabbir83

Hi, and thanks for considering my proposal. I'm an ELECTRICAL ENGINEER, LECTURER, and freelance professional working at different scales. I have 10+ years of experience completing freelance projects in electrical engin Thêm

$100 NZD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
2.9