Cần người viết game leap motion -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Khác hoặc không chắc .NET Game sẽ được chơi trên TV 50 inches dựng đứng lại theo thiết kế ở dưới, TV sẽ kết nối với thiết bị leap motion

1. Màn hình chờ theo Visual của chương trình, có nút bắt đầu ở giữa

2. Khách hàng vung tay vào nút bắt đầu, game bắt đầu, nền vẫn là Key Visual của chương trình

3. Các logo dịch vụ của Mobifone sẽ xuất hiện random từ các góc, bay và bật lại khi chạm viền màn hình

4. Khách hàng vung tay để bắt được logo 4G, sau khi logo 4G bị bắt sẽ mờ đi và trên góc phải hiện số thứ tự 1 – 2 – 3 (Logo 4G sẽ tiếp tục xuất hiện random), sau 3 lần khách hàng bắt được logo 4G, sẽ hiện lên câu “Chúc mừng bạn đã chiến thắng” trên nền Key Visual của chương trình

5. Quay về màn hình chờ

.NET Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #11857526

Về dự án

Dự án từ xa 7 năm trước đang mở