Đã Đóng

QR Generator web app

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1467 cho công việc này

₹600 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pranavkneeraj

A proposal has not yet been provided

₹1550 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
akhilumapathe

[login to view URL] Hi, Akhil here, A well versed Full stack developer. Can develop a similar web app. Had previously worked in QR generator modules.

₹2250 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0