Đã Đóng

Geosocial app wanted

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

gsala81

Hello, 10+ years exp freelancer here, can deliver a quality & professional work in the timeframe posted. Please contact me via PM for any question, Thanks.

$750 USD trong 30 ngày
(3 Đánh Giá)
4.5