Đã Đóng

GTA V online mod menu

I need you to develop GTA V online mod menu for me. I would like all the features in it. like God mode, Recovery options etc.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: online job portal features, online bus reservation features, oscommerce category menu mod, online magazine cms features, flash menu create online, joomla menu mod, online crm mapping features, joomla drop menu mod, drop menu mod, online banking applications features, virtuemart category menu mod, menu mod design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14800049

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1525 cho công việc này

jankhana

Dear Hiring Manager,Professionally, I am Java/J2EE Web and Desktop Developer. We are Provide Service for Software Development. I have Small Development Team having 3+ Year of Experience in IT Services Relevant Skills Thêm

₹1750 INR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0