Đã Đóng

IKM test for Spring

3 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

$20 AUD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
creativesols3

Hi, i am a full stack mobile & web dev having similar technical skills & experience & have already worked on a similar project before so can do this Ref : [login to view URL] Relevant Skills a Thêm

$31 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$20 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0