Đã Đóng

Indian Share Market software

Hi All,

I need an Indian Share Market analysis software with proprietary rights.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: i market, share, no indian, indian, market share, software market, indian need, indian architecture, indian share market, software vpn share, time billing software market, world market share mfp, auto parts market share

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ahmedabad, India

Mã Dự Án: #1034991

2 freelancer đang chào giá trung bình $3100 cho công việc này

ETNASoftware

Hi, we are ETNA Software, a firm that focuses on custom financial software development. Please see the PM for more details. Thanks! -Paul

$3000 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
5.0
MiksK

Please check you inbox

$3200 USD trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0