Đóng

Java SE developer to work on a Maven Project wanted IMMEDIATELY

Dự án này đã được trao cho Alex1989 với giá $20 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Java SE developer that has knowledge and experience with:

- Maven Project

- Swing Controls

- Spring Framework

- AngularJS

- MySQL Database

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online