lap trinh C# cho OOP

Đã Hủy Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy

tôi cần hỗ trợ để điều chỉnh code C # trong rhino/grasshopper (phần mềm thiết kế 3d - [login to view URL]).

kinh nghiệm viết C# là điều cần thiết, kiến thức về grasshopper là không cần thiết. kinh nghiệm python còn tốt hơn.

dự án bắt đầu ngay lập tức và sẽ chạy cho đến hết tháng 6 năm 2019, với tiềm năng sẽ tiếp tục làm gia sư C # / python trong tương lai.

kết quả đầu ra của dự án là ứng dụng mô hình tăng trưởng (code đã được viết) cho các đối tượng lưới/mesh.

binh thanh, tp hcm

---------

I need support to adjust C # code in rhino / grasshopper (3d design software - [login to view URL]).

C # writing experience is essential, knowledge of grasshopper is not required. python experience is even better.

The project begins immediately and will run until the end of June 2019, with the potential to continue to be a C # / python tutor in the future.

The project output is the application of growth model (written code) for mesh / mesh objects.

soldiers, soldiers, hcm

Lập trình C Lập trình C# Lập trình C++ Local Job Python Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #19888209

Về dự án

4 đề xuất 4 năm trước đang mở

Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam

4 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

haovo

Xin chào, Tôi hiện tại là tech lead của 1 cty outsourcing lớn ở HCM. Tôi cũng đang có team dev chuyên về .net C#. Tôi rất thích dự án của bạn. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác trong dự án này và các dự án tiếp theo tro Thêm

$20 USD / giờ
(37 Nhận xét)
6.2
GisOnline

I'm 10 years experienced C# Developer. I checked your requirements and found that I meet the minimum requirements. My bid price may be re-negotiated. I - the professional and honest freelancer - hope for a chance to wo Thêm

$20 USD / giờ
(28 Nhận xét)
5.3
anhma282

I have strong skill with C#/C++/Python development. Just give me a chance, I will make your business well. Thank you!

$15 USD / giờ
(2 Nhận xét)
1.4