Đã hoàn thành

Lightroom Lua Plugin

Require a Lua Lightroom export plugin that will export files to 3rd party application and import when processing is complete. I have an example app of what i want if necessary.

Kĩ năng: Lập mã Photoshop, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: lightroom lua, lightroom lua plugin, lua lightroom, lua, lightroom, processing export app, processing export application, lua lightroom plugin, export plugin, iphone complete app template, plugin app, iphone complete app, example nda iphone app coder, example 500 word essay want grow, lua java example, complete app iphone, quiz app want end subscription, import export example, iphone app edit save sync text files, example perl facebook app, plugin lightroom, lightroom plugin

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Richmond Hill, Canada

ID dự án: #1073277

Được trao cho:

abh220

Hi, Please check your PM for details. Thanks, Abhishek

$501 USD trong 25 ngày
(2 Đánh Giá)
3.7