Đã Đóng

looking for bulk mailing solution

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹6389 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hyndex

you could choose between [login to view URL], MailChimp (iff you have money) [login to view URL] API with Gmail SMTP (Not scalable but free) [login to view URL] own Email server (i prefer python but there is no restriction)

₹5000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0