Đã Đóng

Macro game FPS

Job Description:

- Game bắn súng khi bắn người chơi cần kéo chuột xuống “Ghìm tâm” , em sử dụng lệnh:

$a = MouseGetPos()

MouseMove($a[0],$a[1] + 100,0)

- Nhưng nếu $a [1] = Round(@DesktopHeight) ; khi tọa độ Y=Ymax con trỏ chuột đến đây thì không sử dụng dòng lệnh MouseMove($a[0],$a[1] + 100,0) được nữa.

- Tìm pro code để máy tính nhận mình vẫn kéo chuột xuống khi Y=Ymax, hoặc ... code Macro game FPS.

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hai Duong, Vietnam

ID dự án: #29580426

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

locthanh3005

Sẽ kiểm trả giá trị Y của Mouse trước xứ lý hàm MouseMove để đảm bảo toạ độ không bị quá giới hạn của Ymax

$35 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0