Đã Đóng

Microsoft Exchange Server

We need to sync calendars with Outlook amongst multiple computers for our company

Therefore we need to setup Microsoft Exchange Server

This is a one-time project

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: microsoft company, microsoft, Microsoft server, exchange, outlook calendars, sync time server, project microsoft, exchange microsoft, exchange sync, server exchange, outlook microsoft, outlook exchange, setup microsoft exchange server, setup exchange, sync outlook, need microsoft project, microsoft project software, onemindness, setup project server, sync software, small business server exchange setup, microsoft project server, Microsoft Exchange Server , outlook sync, time set server exchange

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Jose, United States

ID dự án: #1023201

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

ProNetworkExpert

Good Day Sir, Please check PM, Thanks.

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0