Đóng

Minecraft dedicated moded launcher

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł462 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł90 - zł750 PLN
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Need an application, more specifically a minecraft launcher that will check if minecraft modifications are up to date if they are not up to date.

And also to look quite minimalist and to be able to enter the nick and set the appropriate amount of assigned RAM memory for game!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online