Đã Đóng

Mini project

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1200 cho công việc này

Karekin

Hi, How are you today? I have just read your job description carefully and I am very interesting in your job. I am a senior Excel,VBA,C,C++ ,C# developer with 10 years experiences and I have developed many program of Thêm

₹1450 INR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.7
ram626

Already Have Live to SHow You @ Already Have Live to SHow You @ Already Have Live to SHow You @ Already Have Live to SHow You @

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sugathansherin

[login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Thêm

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0